آدرس

آدرس : شیراز – بلوار فرصت شیرازی – خیابان مطهر – کوچه ۷/۳ 

تلفن

شماره تماس : ۰۹۳۳۶۸۶۳۳۳۱

چت

در شبکه های اجتماعی  با نام :  dehkadeabzian